Nahrávanie fotografií

1. Výber a nahrávanie súborov.

Ďalší krok.

2. Zadajte meno produktu, potom kliknite na „Vytvoriť“.

3. Počkajte na úplné načítanie všetkých fotografií z nášho servera.

4. Po každej dôležitej zmene odporúčame produkt uložiť.

Videoverzia tejto časti návodu