Jednoduchý návod na použitie online editora na tvorbu pohľadníc

Skôr ako začnete vytvárať produkt odporúčame pozrieť a vybrať vzorku pohľadnice

1. Vyberte typ produktu „Vreckový fotokalendárik alebo pohľadnice“. Každý element editora ma pomôcku, ktorá obsahuje doplnkovú informáciu. Takisto každá stránka ma rozšírený popis všetkých parametrov, ktoré je potrebné zvoliť v aktuálnej časti editora. Dostať sa tam môžete kliknutím na otáznik v pravom hornom rohu. Pre pokračovanie kliknite "Ďalší krok".

2. Systém automaticky navrhuje režim vytvárania „5 klikov“. Môžete vybrať režim vytvárania „Tvorivý“. Pre pohľadnice je dostupný iba jeden typ papieru. Ak máte nejakú otázku, odpoveď nájdete kliknutím na jednu z pomôcok alebo na otáznik v pravom hornom rohu - Ďalší krok.

3. Vyberte formát pohľadníc: 15x10 cm, 10x15 cm alebo 20x15 cm. Ak máte nejakú otázku, odpoveď nájdete kliknutím na jednu z pomôcok alebo na otáznik v pravom hornom rohu - Ďalší krok.

4. Vyberte vzorku pohľadnice. Ak máte nejakú otázku, odpoveď nájdete kliknutím na jednu z pomôcok alebo na otáznik v pravom hornom rohu - Ďalší krok.

Videoverzia tejto časti návodu