Objednávanie fotografií cez online editor

1. Vyberte typ produktu „Fotografie“. Každý element editora ma pomôcku, ktorá obsahuje doplnkovú informáciu. Takisto každá stránka ma rozšírený popis všetkých parametrov, ktoré je potrebné zvoliť v aktuálnej časti editora. Dostať sa tam môžete kliknutím na otáznik v pravom hornom rohu. Pre pokračovanie kliknite "Ďalší krok".

2. Systém automaticky navrhuje režim vytvárania „5 klikov“. Môžete vybrať režim vytvárania „Tvorivý“. Pre fotografie je dostupný iba jeden typ papieru. Ak máte nejakú otázku, odpoveď nájdete kliknutím na jednu z pomôcok alebo na otáznik v pravom hornom rohu - Ďalší krok.

3. Vyberte formát fotografií: 9x13 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x30 cm alebo 30x42 cm. Ak máte nejakú otázku, odpoveď nájdete kliknutím na jednu z pomôcok alebo na otáznik v pravom hornom rohu - Ďalší krok.

4. Vzorku už máte predvolenú podľa formátu fotografií. Ak máte nejakú otázku, odpoveď nájdete kliknutím na jednu z pomôcok alebo na otáznik v pravom hornom rohu - Ďalší krok.

Videoverzia tejto časti návodu