Jednoduchý návod na použitie online editora na tvorbu stolových fotokalendárov

Skôr ako začnete vytvárať produkt odporúčame pozrieť a vybrať vzorku stolového fotokalendára

1. Vyberte „Stolový fotokalendár“ - Ďalší krok.

2. Systém automaticky navrhuje režim vytvárania „5 klikov“. Môžete vybrať režim vytvárania „Tvorivý“. Rozdiely medzi nimi sú popísane v pomôckach. V tomto kroku vyberte aj farbu špirály: biela alebo čierna - Ďalší krok.

3. Vyberte druh fotokalendára: Týždenný A5, Týždenný DL, Týždenný XDL, Dvojtýždenný DL alebo Dvojtýždenný XDL. Automaticky bude zobrazený systémom určený počet strán stolového fotokalendára: 24 - Ďalší krok.

4. Vyberte jazykovú mutáciu: Slovensko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Bulharsko, Poľsko, Ukrajina, Rusko, Medzinárodný, a dizajn – farbu pozadia: ružová, zelená, fialová, modrá, oranžová - Ďalší krok.

Videoverzia tejto časti návodu