Jednoduchý návod na použitie online editora na tvorbu vreckových fotokalendárikov

1. Vyberte typ produktu „Vreckový fotokalendárik alebo pohľadnice“. Každý element editora ma pomôcku, ktorá obsahuje doplnkovú informáciu. Takisto každá stránka ma rozšírený popis všetkých parametrov, ktoré je potrebné zvoliť v aktuálnej časti editora. Dostať sa tam môžete kliknutím na otáznik v pravom hornom rohu. Pre pokračovanie kliknite "Ďalší krok".

2. Systém automaticky navrhuje režim vytvárania „5 klikov“. Môžete vybrať režim vytvárania „Tvorivý“. Pre vreckové fotokalendáriky je dostupný iba jeden typ papieru. Ak máte nejakú otázku, odpoveď nájdete kliknutím na jednu z pomôcok alebo na otáznik v pravom hornom rohu - Ďalší krok.

3. V prípade vreckových fotokalendárikov mate k dispozícii iba jeden typ formátu a rozmeru. Ak máte nejakú otázku, odpoveď nájdete kliknutím na jednu z pomôcok alebo na otáznik v pravom hornom rohu - Ďalší krok.

4. Vyberte jazykovú mutáciu: Slovensko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Bulharsko, Poľsko, Ukrajina, Rusko alebo Medzinárodný a farbu pozadia: ružovú, zelenú, modrú alebo oranžovú. Ak máte nejakú otázku, odpoveď nájdete kliknutím na jednu z pomôcok alebo na otáznik v pravom hornom rohu - Ďalší krok.

Videoverzia tejto časti návodu