Vaša platba bola zaznamenaná.
O jejvýsledku dostanete správu do Schránky správ
vo Vašom Internet bankingu.