K vašemu kontu sa dostanete hneď po registrácii alebo prihlásení alebo kliknutím v hornom menu záložky "Používateľ - Priezvisko Meno"

V záložke "Moje konto" nájdete Vaše údaje a môžete ich zmeniť. Je to predovšetkým Meno, Priezvisko, Telefón a prihlasovací e-mail.

V časti "Adresa doručenia" môžete pridať novú adresu

V časti "Zmena hesla" môžete zmeniť heslo (POZOR: len vtedy, ak ste sa neprihlásili cez sociálnu sieť)

V časti "GDPR" môžete stiahnuť súbor so záznamom Vašich personálnych údajov

V časti "Limit" sa zobrazuje, koľko priestoru máte na našom serveri a koľko z toho ste použili pre Vaše produkty.

V časti "Prihlásenie prostredníctvom sociálnych sietí" vidíte, cez akú sociálnu sieť ste sa prihlásili.

V časti "E-mailové upozornenia" zákazník môže samostatne nastaviť, o ktorých zmenách na konte alebo v stave objednávky dostane e-mailovú notifikáciu.

V časti "Vymazať konto" môžete odstrániť Vaše konto z online-editoru. POZOR: súčasne sa vymažú všetky Vaše fotografie a produkty.

Záložka "Moje produkty"

Informačná časť zobrazuje udalosti o produkte:
- druh produktu a názov
- technické parametre produktu
- dátumy tvorby, úpravy a predpokladaný dátum odstránenie. Tlačiareň vyhradzuje pre seba právo odstrániť produkt aj skôr kvôli nedostatku miesta na serveri.

Tlačítka v pravej časti umožňuju
- zaplatenie a objednánie produktu
- úpravu produktu
- skontrolovať náhľad produktu.

Taktiež môžete vymazať alebo skopírovať produkt a vytvoriť PDF v náhľadovej kvalite.

Záložka "Moje fotografie" Každá fotokolekcia obsahuje balík fotografií, ktoré sú spojené z určitým produktom.

Môžete hromadne upraviť fotografie

Záložka "Moje objednávky"

Zoznam všetkých objednávok zákazníka. Ak ste neudelili súhlas so zasielaním e-mailových notifikácií, stav Vašej objednávky môžete sledovať tu.

V prvom riadku je uvedené číslo objednávky, v pravej časti tohto riadka najdete jej aktuálny stav - "Nová", "Odoslaná na tlač" atď.

Nižšie sú uvedené ďalšie informácie o každej objednávke.