Poštovné pre fotokalendáre 2019/2020

1 ks 2-3 ks 4-7 ks 8-10 ks
Nástenný A4 na výšku 3,00 € 4,25 € 5,90 € 6,40 €
Nástenný A4 na šírku
Nástenný A3 na výšku 4,25 € 5,90 € 6,40 € 6,80 €
Nástenný A3 na šírku
1-2 ks 3-4 ks 5-8 ks 9-10 ks
Týždenný A5 3,00 € 4,25 € 5,90 € 6,40 €
Týždenný DL
Týždenný XDL
Dvojtýždenný DL
Dvojtýždenný XDL