Jednoduchý návod na použitie online editora na tvorbu nástenných fotokalendárov

Skôr ako začnete vytvárať produkt odporúčame pozrieť a vybrať vzorku nástenného fotokalendára

1. Vyberte „Nástenný fotokalendár“ - Ďalší krok.

2. Systém automaticky navrhuje režim vytvárania „5 klikov“. Môžete vybrať režim vytvárania „Tvorivý“. Rozdiely medzi nimi sú popísane v pomôckach. V tomto kroku vyberte aj farbu špirály: biela alebo čierna - Ďalší krok.

3. Vyberte druh fotokalendára: „Na výšku“ alebo „Na šírku“, potom rozmer fotokalendára: A3 alebo A4. Automaticky bude zobrazený systémom určený počet strán nástenného fotokalendára: 24 - Ďalší krok.

4. Vyberte jazykovú mutáciu: Slovensko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Bulharsko, Poľsko, Ukrajina, Rusko alebo Medzinárodný a vzorku od 1 do 7, každá z ktorých má 4 farebné mutácii - Ďalší krok.

Videoverzia tejto časti návodu