Jednoduchý návod na použitie online editora na tvorbu fotokalendárov

1. Vyberte jeden z druhov kalendárov v záložke „Kalendár“

2. Kliknutím ľavého tlačidla myši označte formát a kliknite "Výber dizajnu"

3. V ľavej časti sú zobrazené témy, zoradené podľa kategórií. V pravej časti najdete náhľady obálok tém.

Aby ste uvideli náhľad vzorky ešte pred výberom dizajnu, kliknite ľavým tlačidlom myši v doľnej ľavej časti obrázku témy

V novom okne prehliadača môžete vidieť všetky stránky vybranej témy. Potom zatvorte okno.

4. Kliknutím ľavého tlačidla myši označte dizajn a kliknite "Vytvoriť"

5. V novom okne prehliadača môžete nahrať fotografie buď z počítača, buď z sociálnej sieti.

Na obrazovke sa zobrazí priebeh nahrávania

Počkajte, kým na server sa nahrajú všetky fotografie a stlačte "Pridať fotografie do fotokolekcie" .

6. Počkajte, až všetky fotografie budú náhrané do editora! Priebeh nahrávania uvidíte dole.
V prípade vykonávania zmien pred jeho ukončením nahrávanie sa preruší!!!

Po úspešnom dokončení nahrávania fotografií sa v pravom hornom rohu objaví a zmizne nápis o úspešnom nahrávani obrázkov. Potom odporúčame prihlásiť sa do svojho účtu alebo sa zaregistrovať, aby ste mohli produkt uložiť a nestratiť výsledky práce pri možnom odpojení internetu.

Teraz je všetko pripravené na vytvorenie kalendára. Predvolený režim editora je "5 klikov". V tomto najjednoduchšom režime môžete upravovať fotografie...

7. Máte dva spôsoby pridať fotografie do vášho produktu: Kliknutím na označené tlačidlo pre automatické rozmiestnenie fotografií alebo Manuálnym presunutím fotografií do fotokontajneru.

8. Odporúčame produkt uložiť. Ak budete pokračovať s úpravou každej fotografie, kliknutím na označené tlačidlo zapnete automatické ukladanie. To znamená, že váš projekt sa bude periodicky ukladať.

9. Fotografie môžete posunúť. Stlačením na označené tlačidlo môžete fotografiu upraviť podľa Vašich predstáv - regulovať jas, kontrast, sýtosť, použiť filtre alebo orezať časť fotografie

10. V režime "5 klikov" môžete pridať krátke alebo dlhé texty. Podržte ľavé tlačidlo myši a presuňte prvok na vybrané miesto na stránke

11. Môžete zmeniť rozmer kalendára.
POZOR: pre kalandáre KLASIK funguje s obmedzeniami

12. Môžete zmeniť nastavenia kalendára (len pre PREMIUM a Vreckový) - pridať vlastné dátumy, vybrať štátne sviatky podľa krajiny, vybrať jazyk kalendára, rok, prvý deň týždňa a nastaviť elementy dizajna

13. Môžete zmeniť tému kalendára

14. Viac možností ponúka "Tvorivý režim"

15. V Tvorivom režime možete posunuť, zmeniť rozmer, vymazať alebo upraviť fotokontajner:
- zmeniť vrstvu,
- nastaviť priehľadnosť
- zaobliť rohy
- pridať tieň
- odstrániť rámček

Taktiež môžete pridať nový fotokontajner - podržte ľavé tlačidlo myši a presuňte prvok na vybrané miesto na stránke

16. V režime "Tvorivy" ak chcete zmeniť pozadie, na karte „Artefakty“ vyberte položku „Pozadia“ a dvojitým kliknutím označte požadované pozadie. V okne, ktoré sa otvorí, vyberte, či chcete použiť pozadie na aktuálnu stránku alebo na všetky stránky kalendára

17. Stlačením označeného tlačidla SKONTROLUJTE fotokalendár priamo v online editore pomocou kontrolného náhľadu. Fotokalendár dostanete presne tak, ako ich vidíte v náhľade.

18. Po stlačení tlačidla "Kúpiť" hore vpravo môžete dostať varovanie o nízkom rozlíšení časti fotografií. Editor kalkuluje či má fotografia nutné množstvo pixelov na vybraný rozmer a ak doslova bude chýbať len zopár, bude varovať.
Môžete pozrieť tieto fotografie alebo ignorovať varovanie.

19. Kliknite tlačítko dole "Dokončiť objednávku"
20. Ak ste neuviedli telefónne číslo predtým, napíšte ho do povinného polia.
21. Vyberte spôsob odberu - "Kupón s poštovným" alebo "Priamo v tlačiarni". V prípade, ak vyberiete poštovné, editor požiada o vyplnenie formulára s Vašou adresou doručenia.
22. Do poznámky uveďte číslo a heslo kupónu a stlačte "Pokračovať"
23. Vyberte spôsob platby "TrustPay" alebo "Mám zaplatené kupónom". Pokračujte podľa pokynov a následovne na obrazovke uvidíte súhrnnú informáciu o Vašej objednávke. Stlačte "Dokončiť objednávku"
24. Ak všetko prebehlo v poriadku, uvidíte informáciu "Overujeme úhradu". Ak v osobnom konte máte povolené zasielanie mailov s informáciou o Vašich nových objednávkach, následne dostanete potvrdzujúci mail. POZOR - skontrolujte aj priečinok "SPAM" a ak nájdete mail tam, označte, že nie je spam, aby ste mohli dostávať informáciu o stave Vašej objednávky.
25. Ak v priebehu 24 hodín nemáte žiadne maily, zavolajte na pevnú linku 02/3216-8515 buď na mobil 0 949 215 536