Postup pre uskutočnenie nákupu a objednania produktu

1. Kliknite na tlačidlo „Kúpiť“ hore vpravo

Online-editor overí kvalitu fotografií a prítomnosť prázdnych fotokontajnerov. Môžete skontrolovať a opraviť chyby buď ignorovať varovania.

2. Ak chcete objednať viacero produktov, prejdite do záložky „Moje produkty“ a stlačte „Kúpiť“ vedľa vybraného produktu. Ak ste pridali do košíka všetky produkty, kliknite „Dokončiť objednávku“

3. Ak ste neuvedli telefónne číslo predtým, napíšte ho do povinného polia. Zaškrtnite jeden zo spôsobov odberu. Ak spôsob odberu predpokladá poštovné, vyberiete poštovné, editor požiada o vyplnenie formulára s Vašou adresou doručenia. Do poznámky uveďte dodatočnú informáciu,  napr. čísla a  hesla kupónov a stlačte „Pokračovať“

4. Vyberte spôsob platby „TrustPay“ alebo „Mám zaplatené kupónom“ a stlačte „Platba“. Pokračujte podľa pokynov a následovne na obrazovke uvidíte súhrnnú informáciu o Vašej objednávke. Stlačte „Dokončiť objednávku“

5. Uvidíte posledné varovanie o tom, že objednávka bude vytlačená presne tak, ako sa zobrazuje na náhľade. Môžete súhlasiť s dokončením objednávky buď ju zrušiť.

6. Ak všetko prebehlo v poriadku, uvidíte informáciu o úspešnom dokončení objednávky. Ak v osobnom konte máte povolené zaslanie e-mailov s informáciou o Vašich nových objednávkach, následne dostanete potvrdzujúci e-mail. POZOR – skontrolujte aj priečinok „SPAM“ a ak nájdete mail tam, označte, že nie je spam, aby ste mohli dostávať informáciu o stave Vašej objednávky.

Súhrnnú informáciu o objednávke uvidíte po stlačení „Informácia o objednávke“

7. Informáciu o objednávke môžete stiahnuť vo formáte PDF alebo ju vytlačiť