Požiadavky na digitálne podklady

Dodanie podkladov

– digitálne dáta môžu byť dodané na CD, USB kľúči, DVD

– súbory do 15 MB zasielajte e-mailom na info@tarawera.sk

– súbory s väčším objemom dát je možné zaslať prostredníctvom rôznych úschovní ako napríklad uschovna.cz, z ktorých si to následne stiahneme

Označenie súborov

– vítame, keď menom súboru je skrátený názov zákazky_klienta, napríklad vizitky_vašafirma.pdf

– v názve by sa nemala používať diakritika 🙂

Formát a kvalita dodávaných podkladov

– tlačové uzamknuté PDF s textami v krivkách

– JPG, EPS, PSD

Farebný režim podkladov

– CMYK

– v prípade podkladov v RGB alebo iných farebných priestorov neručíme za farbu tlače

Kvalita fotografie

veľkosť fotografie by nemala mať menej ako 1 MB, najlepšie 2 až 5 MB

Rozlíšenie podkladov

minimálne 300 DPI v mierke 1:1

Spadávky a iné

– spadávka by nemala byť menšia ako 3 mm. Ideálne je 5 mm

– v bezpečnej zóne 5 mm od okraja z každej strany by sa nemalo nachádzať nič dôležité (texty, časti dôležitých obrázkov, linky alebo rámčeky) aby sa predišlo nepresnostiam pri orezávaní