Príprava a objednávanie fotokalendárov Premium cez online-editor

Vytvorenie vlastného fotokalendára je na jednej strane zaujímavý proces, ale na druhej strane je to práca, ktorú namiesto vás nikto iný neurobí. Náš online editor nie je len sada hotových šablón, to znamená, že môžete použiť hotové dizajnové riešenia – ale máte možnosť od začiatku pripraviť svoj vlastný jedinečný projekt.

Príprava fotokalendára v online-editore je dosť jednoduchá, ale predsa ho musíte vytvoriť. Predpokladáme, že používateľ má základné zručnosti v práci s myšou, je schopný jej pomocou presúvať prvky a zmeniť ich veľkosti. A najdôležitejšie je, aby používateľ prečítal tieto pokyny, pretože naozaj to pomôže ušetriť čas a vyhnúť sa chybám.

Pojmy, ktoré sa budú použiť v týchto pokynoch.

Fotokontajner – miesto, kde bude umiestnená fotografia používateľa. Na každej stránke môžete zmeniť veľkosť, orientáciu a počet fotokontajnerov.

Pozadie je najspodnejšia vrstva na stránke, ktorá je natiahnutá aj mimo stránku. Ako pozadie je možné použiť akýkoľvek obrázok vrátane fotografií používateľa.

Klipart – obrázok (najčastejšie kresba), ktorý sa používa na zdobenie stránky

Rámček – obrázok s vyrezanou stredovou časťou na ozdobenie fotografie, spojený s fotokontajnerom.

Mriežka kalendára – tabuľka s dátumami na jeden týždeň alebo jeden mesiac. Používateľ môže zmeniť usporiadanie a dizajn prvkov, rok kalendára, povoliť alebo zakázať zobrazovanie dní v týždni, zmeniť jazyk mriežky, povoliť zobrazovanie sviatkov pre jednu alebo viac krajín.

Mustra (téma) – sada pozadí, fotokontajnerov, artefaktov, textov a mriežok kalendára pre všetky stránky kalendára pripravené v rovnakom štýle.

Fotokolekcia – zbierka fotografií pre jeden projekt. Je povolené používať v projekte fotografie z akejkoľvek predtým nahranej fotokolekcie.

Režim editora – 5 klikov, Tvorivý, Fantázia – líšia sa možnosťami úpravy a nahrávania vlastných prvkov.

Rozmery kalendárov: A3 (297×420 mm), A4 (210×297 mm), A5 (148×210 mm) na výšku a na šírku, štvorec 300×300 mm

I. Obmedzenia online-edtora

 • Online-editor podporuje nasledujúce formáty fotografií: JPG, JPEG a PNG

 • Množstvo fotografií  je obmedzené iba priestorom prideleným každému používateľovi na serveri (2 GB).

 • Veľkosť jednej fotografie nesmie presiahnuť 20 MB alebo 30 megapixelov (6000×5000)

 • Odtiene farieb, ktoré používateľ vidí na obrazovke monitora (farebný priestor RGB), môžú sa líšiť od vytlačených (farebný priestor CMYK). Prečo sa to deje – to sa dozviete na tomto odkaze

 •  Čas uloženia objednaného projektu je 400 dní, neobjednaného projektu – 120 dní. Po uplynutí tejto doby bude automaticky vymazaný. Tlačiareň vyhradzuje pre seba pravo odstrániť produkt aj skôr kvôli nedostatku miesta na serveri.

II. Tipy pred vytvorením kalendára

II.1. Rozhodnite, aká bude veľkosť a orientácia fotokalendára

II.2. Prejdite si mustry a nájdite tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Kliknite na tlačidlo „Vytvoriť“ napravo od vybraného typu kalendára PREMIUM. Na stránke, ktorá sa otvorí, kliknutím myši označte formát a orientáciu a kliknite na tlačidlo „Vyber dizajnu“.

Všetky mustry (témy) sú zoskupené do kategórií, môžete zobraziť iba tú, ktorú chcete.

 

Po kliknutí na tlačidlo v ľavej dolnej časti ikony témy

sa otvorí okno ukážky témy.

Toto okno môžete buď zavrieť, alebo stlačte „Použiť nový dizajn“, ak chcete použiť túto mustru pre fotokalendár.

II.3. Vopred si premyslite, koľko a aké vlastne fotografie budú na každej stránke fotokalendára. Ak plánujete pripraviť niekoľko rôznych fotokalendárov, vytvorte pre každý samostatný priečinok a skopírujte doň fotografie. Odporúčame ich premenovať nasledovne (ale samozrejme nemusíte to robiť!): Ak plánujete rozmiestniť na obálke (strana 0) 4 fotografie – pomenujte ich 00a, 00b, 00c a 00d, ak budú na 1. strane dve fotografie – pomenujte ich 01a a 01b atď.

III. Jednoduchý návod na prípravu fotokalendára PREMIUM

III.1.Ak ste sa definitívne rozhodli pre výrobu fotokalendára, odporúčame sa zaregistrovať alebo prihlásiť do svojho konta.

Prihlásenie do vášho konta vám umožní zapnúť automatické ukladanie fotokalendára po určitom časovom intervale a pripravovať niekoľko projektov súčasne.

Ak neregistrovaný užívateľ neodstránil cookies, jeho projekt sa uloží na jeden týždeň. Keď znova prejdete do nášho online editora online.tarawera.sk, a to aj bez registrácie, zobrazí sa tlačidlo

a po kliknutí na ňu sa vrátite do hlavného okna online editora.

III.2. Vyberte „Nástenný PREMIUM“ v záložke „Kalendáre“ buď kliknite tlačidlo „Vytvoriť“ vedľa produktu „Nástenný PREMIUM“

III.3. Kliknutím myši označte formát a orientáciu a kliknite na tlačidlo „Vyber dizajnu“.

III.4. Na ľavej strane sú mustry (témy), zoradené podľa kategórií. Kliknutím na vybranú kategóriu tém sa zobrazia iba témy tejto kategórie. Na pravej strane sú zobrazené obálky mustier (tém).

Po kliknutí na tlačidlo v ľavej dolnej časti ikony témy

sa otvorí okno ukážky témy.

Toto okno môžete buď zavrieť, alebo stlačte „Použiť nový dizajn“, ak chcete použiť túto mustru pre fotokalendár.

Ak ste sa vrátili do predchádzajúceho okna, vyberte tému ľavým tlačidlom myši a kliknite „Vytvoriť“.

III.5. V novom okne prehliadača môžete nahrať fotografie buď z počítača, buď z sociálnej sieti.

Na obrazovke sa zobrazí indikátor priebehu nahrávania

Počkajte, kým na server sa nahrajú všetky fotografie a stlačte „Pridať fotografie do fotokolekcie“.

III.6. Počkajte, až všetky fotografie budú nahrané do editora!

Priebeh nahrávania uvidíte dole.
V prípade vykonávania zmien pred jeho ukončením nahrávanie sa preruší!!!

Po úspešnom dokončení nahrávania fotografií sa v pravom hornom rohu objaví a zmizne nápis o úspešnom nahrávaní obrázkov. Ak ste ešte to neurobili, odporúčame sa prihlásiť do svojho účtu alebo sa zaregistrovať, aby ste mohli produkt uložiť a nestratiť výsledky práce pri možnom odpojení internetu.

Taktiež odporučujeme zapnúť automatické ukladanie fotokalendára.

Teraz je všetko pripravené na vytvorenie fotokalendára

Kalendár sa predvolene vytvára na NÁSLEDUJÚCI rok.

III.7. Ak ste so zvolenou mustrou úplne spokojní, jednoduché vytvorenie kalendára vám bude trvať niekoľko minút. Najskôr je potrebné umiestniť fotografie do fotokontajnerov na fotografie. To je možné urobiť ručne – pretiahnutím každej fotografie myšou do fotokontajnera na príslušnej stránke alebo (najmä ak ste všetky fotografie premenovali tak, ako je to uvedené v časti II.3 (Tipy pred vytvorením kalendára), alebo vám nezáleží na tom, na ktorej stránke bude konkrétna fotografia) kliknutím na tlačidlo “Vyplniť”. Vtedy sa všetky fotografie zoradené podľa vami zvoleného spôsobu automaticky prenesú do fotokontajnerov od prvej do poslednej stránky.

III. 8. Nezabudnite si zvoliť zoznam sviatkov v záložke „Možností kalendárov“

Ak chcete, môžete tiež ľahko zmeniť jazyk fotokalendára.

III.9. Skontrolujte všetky stránky produktu. Keď sa fotografia načíta do fotokontajnera, umiestni sa nasledujúcim spôsobom – jeden z rozmerov fotografie sa bude rovnať veľkosti fotokontajnera, veľkosť druhého rozmeru sa proporcionálne zmení tak, aby sa zachoval pomer strán a fotografia bude umiestnená striktne do stredu fotokontajnera

Preto sa môže stať, že dôležitá časť fotografie skončí mimo fotokontajnera a ju budete musieť presunúť manuálne. Urobíte to tak, že umiestnite myš na ikonku dlane v strede fotografie a zatiaľ čo držíte ľavé tlačidlo myši, posuňte ju požadovaným smerom. Keď sa fotografia presunie na požadované miesto, uvoľnite tlačidlo myši

III.10. Fotografie sa niekedy načítajú otočené o 90 stupňov doľava, doprava alebo hore nohami. Orientáciu fotografie môžete zmeniť takto:

1. spôsob

1. Kliknite na žltú šípku vľavo dole
2. Prejdite do režimu úpravy fotografií; označte všetky fotografie, ktoré chcete rovnomerne otočiť, začiarknutím políčka vľavo dole pod fotografiou

3. Kliknite na piktogram otáčania

znova kliknite na žltú šípku a vráťte sa do hlavného okna editora

2. spôsob

Kliknite na symbol v pravom dolnom rohu jednej fotografie
a zvoľte smer otáčania

3. spôsob

Prejdite do režimu „Tvorivý“; kliknite na fotokontajner
a v okne, ktoré sa otvorí v dolnej časti, kliknite na piktogram otáčania

III.11. Ak je počet pixelov fotografie menší ako počet pixelov fotokontejneru, zobrazí sa piktogram príliš nízkeho fotografie. Ak chcete zistiť maximálne prípustnú veľkosť fotografie, prejdite do režimu „Tvorivý“ a kliknite na tento piktogram.

Fotografia sa zmenší na maximálnu prípustnú veľkosť, po ktorej iba zákazník rozhodne, čo robiť ďalej – vymeniť fotografiu, zmenšiť ju alebo nechať všetko bez zmien.

III.12. Stlačením na označené tlačidlo môžete fotografiu upraviť podľa Vašich predstáv – regulovať jas, kontrast, sýtosť, použiť filtre alebo orezať časť fotografie

III.13. Stlačte označené tlačidlo a skontrolujte každú fotografie v online editore pomocou kontrolného náhľadu. Fotografie budú vytlačené presne tak, ako ich vidíte v náhľade.​

14. Postup pre uskutočnenie nákupu a objednania produktu nájdete na tomto odkaze

IV. Pokročilý návod na prípravu fotokalendára PREMIUM

Ak považujete našu mustru iba za základ pre svoj vlastný dizajn, alebo ak chcete tento dizajn niečo vylepšiť a prispôsobiť svojim fotografiám, máte k dispozícii širokú škálu možností. Najprv sa však musíte bližšie sa zoznámiť s hlavným oknom online-editora.
Hlavné okno sa skladá z

IV.1 horného menu

názov produktu je zobrazený vľavo, môžete ho zmeniť kliknutím na symbol
Ďalej je uvedený názov témy, formát kalendára a počet strán okrem obálky
Na pravej strane v hornom riadku je
 • asistent a odpovede na často kladené otázky
 • zoznam produktov zákazníka
 • zoznam objednávok
 • osobné konto
 • odhlásenie
 • výber meny
 • výber jazyka editora
V dolnom riadku je
 • posúvač veľkosti okna
 • zrušenie zmien
 • výber režimu online-editora
 • prechod do režimu zobrazenia
 • povoliť automatické ukladanie produktov
 • uloženie produktu
 • prechod do nákupu produktu

IV.2. dolného menu

záložka Fotografie
ukazuje
 • názov fotokolekcie
 • počet fotografií použitých v produkte
 • začiarkavacie políčko kvality produktu
 • začiarkavacie políčko pre povolenie zobrazenia fotografií v 2 riadkoch
 • začiarkavacie políčko nezobrazovať použité fotografie
 • nahrať fotky vyplnenie produktu podľa vybraného zoradenia fotografií
 • vyplnenie produktu v náhodnom poradí
 • výber zoradenia fotografií

rozšírené okno pre hromadné spracovanie fotografií – kliknite na žltú šípku
V tomto okne môžete:
 • otočiť fotografie doľava buď doprava
 • kopírovať alebo presunúť do inej fotokolekcie
 • vymazať z aktuálnej fotokolekcie
 • vytvoriť priečinok v aktuálnej fotokolekcii
 • vybrať všetky fotografie
 • skryť použité
 • nahrať ďalšie fotografie
  • Opätovným kliknutím na šípku sa vrátite do hlavného okna online editora
Môžete pridať fotografiu na stránku nielen tak, že ju presuniete do fotokontajnera, ale aj kamkoľvek na stránku mimo existujúcich fotokontajnerov. V takom prípade sa zobrazí výzva na pridanie nového fotokontajnera alebo na použitie fotografie ako pozadia
záložka Stránky obsahuje
 • začiarkavacie políčko overenia kvality produktu
 • vyprázdnenie stránky
 • zobrazenie bezpečnej zóny
 • POZOR – NEMENTE PORADIE STRÁNOK – zmení sa poradie mesiacov v roku!!!

IV.3. ľavého menu Všetky položky v ľavom menu sa pridajú do oblasti úprav presunutím položky na stránku alebo dvojitým kliknutím. Môžete pridať zo záložky Artefakty:

IV.3.1. Fotokontajner
IV.3.2. Kalendárovú mriežku
IV.3.3. Rámček (musíte ho pretiahnuť do fotokontajnera)
IV.3.4. Masku (musíte ju pretiahnuť do fotokontajnera)
IV.3.5. Klipart
IV.3.6. Pozadie
Ak kliknete na pozadie, zobrazí sa výzva na výber pozadia pre aktuálnu stránku alebo pre celý kalendár
IV.3.7. Krátke a dlhé texty
Dlhé texty
na rozdiel od krátkych
majú viac možností na formátovanie textu, zoznamy s odrážkami a číslované zoznamy, v texte môžete použiť rôzne písma atď.
IV.3.8. Poradie strán

Vzhľad stránky môžete zmeniť na ľubovoľný zo zoznamu. Ak kliknete na rozloženie strán, zobrazí sa výzva na výber rozloženia pre aktuálnu stránku alebo pre celý kalendár

IV.3.9. Formát fotokalendára

Pozor: Ak zmeníte iba veľkosť, umiestnenie a orientácia fotografií v fotokontajneroch sa nezmení. Ale ak sa tým zmení aj orientácia fotokalendára (z na výšku na šírku alebo na štvorec), môže sa zmeniť počet fotografií na jednej strane a veľkosť všetkých fotokontajnerov sa zmení sama, takže budete musieť všetky fotografie znova upravovať

IV.3.10. Obálku
IV.3.11. Upraviť alebo pridať kalendárovú mriežku
IV.3.11.1 Pridávanie vlastných dátumov Kliknite na „Pridať“; v okne, ktoré sa otvorí, uveďte dátum
Kliknite na pole „Obrázok“ a vyberte jeden z tvarov. Ak žiadny z tvarov nechcete, AJ TAK kliknite na PRÁZDNY tvar úplne zľava
Vyberte farbu textu a farbu obrázka
Na to kliknite na odtieň farby
potom na farbu a tlačidlo „Pokračovať“. To isté urobte aj pre farbu obrázka.
Napíšte text podpisu dátumu, ak chcete, môžete začiarknuť políčko „Opakovať každoročne“ a kliknite „Použiť“
Výsledok vyzerá takto:
farba textu bude rovnaká ako farba textu pre sviatky.
IV.3.11.2. Zobrazenie štátnych sviatkov
Sviatky v kalendári štandardne SA NEZOBRAZUJÚ, je potrebné ich zvoliť ručne.
V niektorých prehliadačoch po zmene pozadia, šablóny atď. výber zobrazenia štátnych sviatkov je nedostupný. Aby sa zobrazili, jednoducho obnovte stránku svojho prehliadača (zvyčajne F5 v systéme Windows a Cmd + R v systéme Mac). Nasledovne začiarknite políčko naľavo od požadovaného zoznamu sviatkov. Môžete povoliť niekoľko zoznamov naraz. Ak sú sviatky pre rôzne krajiny zadané v ten istý deň, zobrazí sa iba jedna – najnižšia v zozname. Napríklad ak ste vybrali slovenské a maďarské sviatky, Nový rok sa zobrazí v maďarčine – maďarské sviatky sú v zozname nižšie ako slovenské sviatky. Ak ste nenašli sviatky pre svoju krajinu – napíšte nám na info@tarawera.sk a my ich doplníme
IV.3.11.3 Dátum projektu
Prvý mesiac kalendára je predvolene nastavený na JANUÁR nasledujúceho roku. Ak chcete zmeniť počiatočný mesiac a rok kalendára, musíte ako dátum projektu zvoliť mesiac pred začiatočným. Napríklad chcete, aby sa kalendár začal od januára 2021
Kliknite na pole s rokom a mesiacom. V okne, ktoré sa otvorí, kliknite na tlačidlo s rokom v strede hore
Potom kliknite na rok 2020
a vyberte December
IV.3.11.4. Jazyk projektu
Kliknite na pole a zmeňte jazyk projektu
IV.3.11.5 Prvý deň týždňa
Počiatočný deň v týždni môžete zvoliť od pondelka alebo nedele
IV.3.11.6. Zvýrazniť riadky alebo stĺpce
Napríklad ak vyberiete nepárne týždne a upravíte posúvač priehľadnosti, vaša kalendárová mriežka môže vyzerať takto
IV.3.11.7. Zmeniť umiestnenie názvov sviatkov
K dispozícii sú také možnosti:
IV.3.11.8. Zmeniť formát titulky kalendárovej mriežky
K dispozícii sú také možnosti:
IV.3.11.9. Zmeniť orientáciu kalendára
K dispozícii sú také možnosti:
IV.3.11.10. Zmeniť rozmiestnenie dátumu v bunke
K dispozícii sú také možnosti:
IV.3.11.11. Nastaviť hrúbku okrajov kalendárovej mriežky
1
Vaša kalendárová mriežka môže vyzerať takto:
IV.3.11.12. Môžete povoliť alebo zakázať zobrazovanie dní v týždni, čísel týždňov a dátumov susedných mesiacov
IV.3.12. Zmeniť mustru (tému) kalendára
Kliknite na kategóriu tém alebo nechajte všetky témy, vyberte tú, ktorá sa vám páči, otvorí sa okno s ukážkou témy
Prejdite stránky a buď zatvorte okno, alebo kliknite na tlačidlo „Použiť nový dizajn“. Máte tri možnosti:
 • nechať všetky fotografie vo všetkých fotokontajneroch, ale ich počet a umiestnenie sa zmení, a preto bude potrebné znova všetky fotografie upravovať
 • odstrániť všetky fotografie z fotokontajnerov
 • vrátiť sa bez zmeny k aktuálnej téme

IV.4. Oblasť úprav v kalendároch sa zobrazuje stránka po stránke, otáčanie stránok – pomocou tlačidiel vľavo a vpravo. Štandardne sa otvára prvá stránka s obálkou pred sebou.
Môžete upraviť nasledujúce prvky:

IV.4.1. Pozadie.
Urobíte to tak, že dvakrát kliknete kamkoľvek na pozadí. Môžete:
IV.4.1.1. Zmeniť priehľadnosť pozadia
IV.4.1.2. Vymazať pozadie
IV.4.2. Fotografiu vo vnútri fotokontajnera
IV.4.2.1. Posunúť.
Kliknite na ikonku dlane a potiahnite ju myšou
IV.4.2.2. Upraviť
 • zmeniť jas
 • zmeniť kontrast
 • zmeniť sýtosť
 • orezať fotografiu
 • použiť farebné filtre
IV.4.2.3. Odstrániť
nahrať inú fotografiu
IV.4.3. Fotokontajner.
Kliknite kdekoľvek na fotokontajneri.
Môžete ho:
IV.4.3.1. Otočiť.
IV.4.2.2. Posunúť pomocou myši
IV.4.3.3. kliknutím na jeden zo šiestich ukotvovacích bodov zmeniť veľkosť .
IV.4.2.4. Presunúť do pozadia
IV.4.2.5. Presunúť o vrstvu dole .
IV.4.2.6. Presunúť do popredia
IV.4.3.7. Zmeniť priehľadnosť.
IV.4.3.8. Vymeniť navzájom fotografie na aktuálnej stránke. Kliknite na túto ikonu a potom na fotokontajner, do ktorého chcete presunúť aktuálnu fotografiu.
IV.4.3.9. Pridať zaoblenie rohov fotokontajnera.
IV.4.3.10. Ak ste zmenili veľkosť fotografie, môžete ju ľahko vrátiť do pôvodných parametrov.
IV.4.3.11. Zmeniť veľkosť fotografie.
IV.4.3.12. Otočiť fotografiu.
IV.4.3.13. Pridať tieň a nastaviť jej parametre.
IV.4.3.14. Vrátiť pôvodné atribúty fotokontajnera.
IV.4.3.15. Odstrániť masku.
IV.4.3.16. Odstrániť rámček
IV.4.3.17. Vymazať fotografiu.
IV.4.3.18. Vymazať fotokontajner.
IV.4.4. Klipart. Kliknite kdekoľvek na kliparti. Môžete ho:
IV.4.4.1. Otočiť
IV.4.4.2. Posunúť pomocou myši
IV.4.4.3. kliknutím na jeden zo šiestich ukotvovacích bodov zmeniť veľkosť
IV.4.4.4. Presunúť do pozadia
IV.4.4.5. Presunúť o vrstvu dole
IV.4.4.6. Presunúť o vrstvu hore .
IV.4.4.7. Presunúť do popredia
IV.4.4.8. Zmeniť priehľadnosť.
IV.4.4.9. Zrkadlovo odraziť.
IV.4.4.10. Pridať tieň a nastaviť jej parametre.
IV.4.4.11. Vrátiť pôvodné atribúty
IV.4.4.12. Vymazať element
IV.4.5. Kalendárovú mriežku.
Kliknite kdekoľvek na mriežku. Môžete ju:
IV.4.5.1. Presunúť do inej vrstvy
IV.4.5.2. Zobraziť alebo skryť dátumy susedných mesiacov.
IV.4.5.3. Zmeniť mesiac aktuálnej kalendárovej mriežky
IV.4.5.4. Zmeniť orientáciu kalendára.
IV.4.5.5. Zmeniť formát titulky.
IV.4.5.6. Zmeniť priehľadnosť.
IV.4.5.7. Zmeniť umiestnenie dátumu v bunke.
IV.4.5.8. Zobraziť názvy dní týždňa
IV.4.5.9. Zobraziť čísla týždňov
IV.4.5.10. Nastaviť hranice kalendárovej mriežky.
IV.4.5.11. Nastaviť hrúbku rámčeka kalendárovej mriežky
IV.4.5.12. Nastaviť písmo pre každú položku kalendárovej mriežky
IV.4.5.13. Zmeniť farebnú schému položiek kalendárovej mriežky.
IV.4.5.14. Použiť nastavenia pre všetky mesiace.