Príprava a objednávanie fotografií cez Online Editor

1. V rozdiele "Fotografie" kliknite "Vytvoriť"
2. Vyberte jeden z formátov fotografií: 9x13, 10x15, 13x18, 20x30, 30x42 a kliknite "Výber dizajnu" a "Vytvoriť"
3. Nahrajte súbory s fotografiami (len .jpg, .jpeg a .png) pretiahnutím do strednej časti alebo stlačením tlačítka "Výbrať súbory"
4. Počkajte, zakiaľ všetky fotografie sa nahrajú na server a stlačte "Pridať fotografie do fotokolekcii"

5. Počkajte, zakiaľ všetky Vaše fotografie sa nahrajú do fotokolekcie. Hore uvidíte informáciu, že fotografie úspešne sa nahrali a dole uvidíte miniatúry všetkých fotografií

6. Máte dva spôsoby pridať fotografie do vášho produktu: Kliknutím na označené tlačidlo pre automatické rozmiestnenie fotografií alebo Manuálnym presunutím fotografií do fotokontajneru.

7. Odporúčame produkt uložiť. Ak budete pokračovať s úpravou každej fotografie, kliknutím na označené tlačidlo zapnete automatické ukladanie. To znamená, že váš projekt sa bude periodicky ukladať.

8. Fotografie môžete posunúť. Stlačením na označené tlačidlo môžete fotografiu upraviť podľa Vašich predstáv - regulovať jas, kontrast, sýtosť, použiť filtre alebo orezať časť fotografie

9. Ak máte časť fotografií na výšku, aké sa neotočili automatický, môžete ich otočiť manuálne. Stlačte tlačidlo s šípkou vpravo dole

a prejdete na záložku hromadnej úpravy fotografií. Označte, aké fotografie chcete otočiť doľava alebo doprava a stlačte náležíte tlačidlo. Po úprave opätovným stlačením tlačidla s šípkou sa vrátite k rozloženiu fotogradií.

10. Stlačením označeného tlačidla SKONTROLUJTE fotografie priamo v online editore pomocou kontrolného náhľadu. Fotografie dostanete presne tak, ako ich vidíte v náhľade.

11. Po stlačení tlačidla "Kúpiť" hore vpravo môžete dostať varovanie o nízkom rozlíšení časti fotografií. Editor kalkuluje či má fotografia nutné množstvo pixelov na vybraný rozmer a ak doslova bude chýbať len zopár, bude varovať.
Môžete pozrieť tieto fotografie alebo ignorovať varovanie.

12. Kliknite tlačítko dole "Dokončiť objednávku"
13. Ak ste neuvedli telefónne číslo predtým, napíšte ho do povinného polia.
14. Vyberte spôsob odberu - "Kupón s poštovným" alebo "Priamo v tlačiarni". V prípade, ak vyberiete poštovné, editor požiada o vyplnenie formulára s Vašou adresou doručenia.
15. Do poznámky uveďte číslo a heslo kupónu a stlačte "Pokračovať"
16. Vyberte "Mám zaplatené kupónom". Na obrazovke uvidíte súhrnnú informáciu o Vašej objednávke. Stlačte "Dokončiť objednávku"
17. Ak všetko prebehlo v poriadku, uvidíte informáciu "Objednávka je dokončená". Ak v osobnom konte máte povolené záslanie mailov s informáciou o Vašich nových objednávkach, následne dostanete potvrdzujúci mail.