Príprava a objednávanie veľkonočných pohľadníc cez online-editor

Obmedzenia online-edtora

 • Online-editor podporuje nasledujúce formáty fotografií: JPG, JPEG a PNG

 • Pre jeden balík potrebujete 1 až 8 fotografií.

 • Jedná objednávka môže obsahovať pohľadnice v tom istom formáte, čiže buď 8 kusov na výšku, buď 8 kusov na šírku. Kombinovať formáty sa nedá.

 • Veľkosť jednej fotografie nesmie presiahnuť 20 MB alebo 30 megapixelov (6000×5000)

 • Odtiene farieb, ktoré používateľ vidí na obrazovke monitora (farebný priestor RGB), môžú sa líšiť od vytlačených (farebný priestor CMYK). Prečo sa to deje – to sa dozviete na tomto odkaze

 •  Čas uloženia objednaného projektu je 400 dní, neobjednaného projektu – 120 dní. Po uplynutí tejto doby bude automaticky vymazaný. Tlačiareň vyhradzuje pre seba pravo odstrániť produkt aj skôr kvôli nedostatku miesta na serveri.

Postup

Pred začiatkom prípravy pohľadníc doporučujeme sa prihlásiť alebo zaregistrovať. Ak pripravujete niekoľko sad pohľadníc, rozdeľte všetky vaše fotografie takým spôsobom, aby v jednom priečinku na počítači boli fotografie iba pre jednu sadu.
 1. V rozdiele „Veľkonočná pohľadnica“ kliknite „Vytvoriť“
 2. Vyberte jeden z formátov (na výšku alebo na šírku) a kliknite „Vytvoriť“
 3. Nahrajte súbory s fotografiami pretiahnutím do strednej časti alebo stlačením tlačítka „Vybrať súbory“
 4.  Počkajte, zakiaľ všetky fotografie sa nahrajú na server a stlačte „Pridať fotografie do fotokolekcie“

 1. Počkajte, zakiaľ všetky Vaše fotografie sa nahrajú do fotokolekcie. Hore uvidíte informáciu, že fotografie úspešne sa nahrali a dole uvidíte miniatúry všetkých fotografií​

 1. Manuálne presunte fotografií do fotokontajnerov.

 1. Odporúčame produkt uložiť. Ak budete pokračovať s úpravou každej fotografie, kliknutím na označené tlačidlo zapnete automatické ukladanie. To znamená, že váš projekt sa bude periodicky ukladať.

 1. Predvolene sa ponúka 8 rôznych návrhov zvoleného formátu pohľadnice. Môžete nechať všetko nezmenené alebo použiť iba tie vzory, ktoré sa vám páčia

 1. Vzory sa líšia len rámčekmi. Na zmenu rámčeka prejdite v záložke Artefakty vyberte Rámčeky a ten, aký chcete použiť, pretiahnite myšou na fotografiu.POZOR: pre pohľadnice na výšku používajte rámčeky na výšku, pre pohľadnice na šírku používajte rámčeky na šírku

 1. Druhý spôsob zmeny vzora. Prejdite v záložke Zmena poradia kliknite ten vzor, aký chcete použiť, a vyberte, či bude použitý pre aktuálnu stránku buď pre všetky.

 1. Keď sa fotografia načíta do fotokontajnera, môže sa stať takto, že alebo bude zle otočená, alebo rámček prekryje dôležitú časť.

V tomto prípade pre otočenie fotografie kliknite na fotokontajner a v okne, ktoré sa otvorí v dolnej časti, kliknite na piktogram otáčania. Posunúť fotografiu môžete stlačením myši na ikonku dlane v strede fotografie.

Ak aj tak rámček prekrýva fotku, radšej ju vymeňte.

12. Môžete nastaviť veľkosť fotografie posunutím regulátora vpravo alebo vľavo.

13. Stlačením na označené tlačidlo môžete fotografiu upraviť podľa Vašich predstáv – regulovať jas, kontrast, sýtosť, použiť filtre alebo orezať časť fotografie.

14. Stlačte označené tlačidlo a skontrolujte každú fotografie v online editore pomocou kontrolného náhľadu. Fotografie budú vytlaćené presne tak, ako ich vidíte v náhľade.​

15. Postup pre uskutočnenie nákupu a objednania produktu nájdete na tomto odkaze

16. Opačná strana pohľadnice sa neupravuje a vyzerá takto